جاذبه و دافعه علی

جاذبه و دافعه‌ی شهید مطهری

به اختصار باید گفت که به حق، مطهری سمبل شایسته‌ای بود از یک مؤمن راستین و فداکار که در منزل جذب، واله و شیدا به پیش تاخت تا آن‌جا که…

ادامه مطلب …

در اوج قدرت و محبوبیت و در زمان انزوا و تنهایی سلول زندان، بر یک اصل تکیه داشت و آن مراعات اسلام و فقاهت بود

لحظاتی با شهید رجایی

روزی که او را کاندیدای پست نخست‌وزیری کردند، من رجایی را مجموعه‌ای یافته بودم از یک انسان تربیت‌یافته و متخلّق به اخلاق اسلامی و ساخته و پرداخته‌ی دورانی پررنج و پر از درد که…

ادامه مطلب …

چه مردانه خویش را ساخته بود

مکتب بهشتی

جنگ، کشتار، ضد‌انقلاب، گرانی، کمبود و ابرقدرت های مدام در حال توطئه، گرچه لحظه لحظه ی زندگی این امت را به خود مشغول داشته بودند، اما برای یک آن هم نتوانستند اطمینان، آرامش روح و رضایت زائدالوصف و عشق به اسلام و انقلاب را از آنان بگیرند…

ادامه مطلب …

با ضدّ انقلاب به شیوه علی (ع) مبارزه کنیم/اصحاب جمل

نهج البلاغه مجموعه بسیار ارزنده ای است از سخنان امام، در افشای جریان جمل و انگیزه ها و مقاصد این غائله. امام قبل از پرداختن به شدّت عمل و قلع‌ و قمع، هوشیارانه هرگونه بهانه جویی و دلیل تراشی را رد می کند و سعی می نماید اذهان مردم مسلمانِ عصر خود را با ذکر انحرافات و پوچ اندیشی‌ها و قدرت طلبی های مخالفین، کاملاً آماده ی یک جنگ تمام عیار بنماید…

ادامه مطلب …

با ضدّ انقلاب به شیوه علی (ع) مبارزه کنیم/خوارج

هر انقلابی با مشکل ضد انقلاب روبروست و نیز با مشکل مبارزه با ضد انقلاب. ضد انقلاب هیچ گاه در یک شکل و با یک روش عمل نمی کند و انقلاب در دوران جوشش و خروش خویش، نمی تواند همه وجهه ی نظر خویش را صرف آن نماید…

ادامه مطلب …

جنگ اثر شهید شاهچراغی

جنگ

مسأله را مسأله‌ی جنگ کنیم و هدف را در این نقطه، تنها پیروزی در جنگ؛ فقط جنگ و فقط جنگ…

ادامه مطلب …

جنگ یا صلح اثر شهید شاهچراغی

جنگ یا صلح

وقتی می‌بینیم همه‌ی این‌ها را، و ده‌ها شواهد و قرائن دیگر را، چگونه به این نتیجه نرسیم که: می‌رود تا شرایط، آماده‌ی یک سازش، آرامش و یک صلح!! شود؛ و اگر ناراحت شدی، می‌توانیم وصف «شرافت‌مندانه» را چاشنی‌اش کنیم که آرام بگیری و دیگر دم نزنی…

ادامه مطلب …

سید حسن شاهچراغی سرپرست موسسه کیهان

کارگر

و اینک یک استثنا در جریان تاریخ صورت گرفت؛ یک انقلاب که ویژگی‌هایی دارد؛ یک حرکت که از قرن‌ها قبل، سابقه‌ای از آن وجود ندارد؛ یک نهضت که همه‌ی معیارهای موجود را به هم می‌زند و یک نهضت که در کنار گوشِ بوق و کرناهای ماتریالیستی دنیا…

ادامه مطلب …