چندرسانه‌ای / واجبات/ محرمات

فریب در معامله(غِشّ)