نوشته‌ها

در اوج قدرت و محبوبیت و در زمان انزوا و تنهایی سلول زندان، بر یک اصل تکیه داشت و آن مراعات اسلام و فقاهت بود

لحظاتی با شهید رجایی

روزی که او را کاندیدای پست نخست‌وزیری کردند، من رجایی را مجموعه‌ای یافته بودم از یک انسان تربیت‌یافته و متخلّق به اخلاق اسلامی و ساخته و پرداخته‌ی دورانی پررنج و پر از درد که…

ادامه مطلب …