نوشته‌ها

جاذبه و دافعه علی

جاذبه و دافعه‌ی شهید مطهری

به اختصار باید گفت که به حق، مطهری سمبل شایسته‌ای بود از یک مؤمن راستین و فداکار که در منزل جذب، واله و شیدا به پیش تاخت تا آن‌جا که…

ادامه مطلب …