نوشته‌ها

سفرنامه امارات، بحرین، قطر، یمن جنوبی و شمالی

بعد از نهار و خواب، با تاریکی شب به دیدار بازار رفتیم که البته بسته شده بود. بعضی دکانین باز بودند. با نام ایران، بشّاش می‌شدند. شهر عدن….

ادامه مطلب …