بهشت زیر پای مادران است

تربیت کودکان/ وظایف پدر و مادر(بخش اول)

دین انسان ساز اسلام به عنوان تنها مکتب الهی، با توجه به شناخت کامل از هستی و نیازها‌ی حقیقی انسان، به‌منظور تربیت نسل شایسته و پرهیزکار، سفارشات و دستورات جامع خویش را مشتمل بر دوران های مختلف زندگی انسان، در اختیار بشریت قرار داده است…

ادامه مطلب …