خواهر! به خیمه برگَرد.

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی