گزارش تقریرات درس فقه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)

گزارشی از تقریرات آیت الله سید محمد شاهچراغی در درس فقه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)

********************

تقریرات آیت الله سید محمد شاهچراغی

گزارش تقریرات درس فقه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)

حضور در درس خارج فقه آیۀ الله العظمی گلپایگانی رضوان ‏الله علیه، از مهرماه سال ۱۳۴۰ تا پایان سال تحصیلی ۱۳۴۹ هجری شمسی از جمله دروسی است که آیۀ الله سید محمد شاهچراغی در مدت تحصیل و اقامت در شهر قم، از آن بهره ‌مند گردیده‏ اند.

از نکات مهم در این تلاش و مجاهدت علمی، تقریر منظم مطالب، توسط این شاگرد با استعداد و خوش قریحه می‌ باشد که مشتمل بر چهل و دو دفتر و بیش از ۹۰۰ جلسه‌ ی درس این مرجع عالی‌ قدر شیعه گردیده است که به صورت دست ‌نوشته موجود می ‌باشد.

ایشان درباره‏ ی ویژگی درس حضرت آیۀ‏ الله گلپایگانی رضوان ‏الله تعالی علیه می ‏فرمایند:

«در حوزه معروف بود، آیۀ الله العظمی گلپایگانی، فقیه، بلکه افقه هستند؛ از طرفی امتیاز درس ایشان، ساده و روان بودن و نیز شرکت تعداد محدود شاگردان بود که فرصت را برای استفاده‏ ی بیش ‏تر فراهم می ‏ساخت»

آن چه در ادامه می ‌آید، ابتدا گزارش مختصر و سپس گزارش تفصیلی عناوین مطالب هر یک از دفاتر می ‌باشد که توسط مؤسسه پژوهشی بیت ‌الهدی استخراج و تنظیم گردیده است.

————————————————–

«گزارش مختصر»
«کتاب الطهارۀ»

تاریخ درس: از مهر ماه سال ۱۳۴۰ تا فروردین ماه ۱۳۴۹ ه ش

متن درسی: کتاب شرایع الاسلام

تعداد دفاتر: ۴۰ [دفاتر ۴۰-۱]

تعداد جلسات: بیش از ۸۰۰ جلسه

تعداد صفحات: ۳۵۵۱ [غیر از دفاتر ۳۹ و ۴۰ که به عربی نوشته شده است]

«کتاب الحج»

تاریخ درس: از شهریور۱۳۴۹ ه ش تا اسفند ماه همان سال

متن درسی: کتاب شرایع الاسلام

تعداد دفاتر: ۲ [دفتر شماره ۴۱ و بخشی از دفتر ۴۲]

تعداد جلسات: ۸۳

تعداد صفحات: ۱۸۱

«کتاب الصلاۀ»

تاریخ درس: بهار ۱۳۵۰ ه ش

متن درسی: کتاب شرایع الاسلام

تعداد جلسات: ۳۵

تعداد دفاتر: بخشی از دفتر ۴۲

 

«گزارش تفصیلی»
«کتاب الطهارۀ»

متن درسی: شرایع الاسلام

دفتر اول

تعداد صفحات:۱۱۲

تعداد جلسات: ۲۹

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۸۱ه ق- ۱۴/۷/۱۳۴۰ ه ش

موضوعات:

                   – ماء المطر

                   – ماء الحمام

                   – ماء البئر

                   – حکم انائین مشتبهین بالنجاسه

                   – الماء المضاف موضوعا و حکما

دفتر دوم

تعداد صفحات: ۱۱۵

تعداد جلسات: ۲۸

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۸۱ه ق- ۵/۹/۱۳۴۰ ه ش

موضوعات:

                   – حکم الماء المضاف

                   – حکم الماء المصعّد

                   – تطهیر آب مضاف

                   – حکم الغساله

                   – الماء المستعمل فی غسل الاخباث

                   – حکم الاسئار

دفتر سوم

تعداد صفحات: ۸۰

تعداد جلسات: ۱۵

تاریخ شروع: شنبه ۶ شعبان ۱۳۸۱ ه ق– ۲۳/۱۰/۱۳۴۰ ه ش

توضیحات:  شرح مباحث «استنجاء ، سنن الخلوه  و مکروهات الخلوه» در دفتر ثبت نشده و صفحات خالی، برای ثبت آن در نظر گرفته شده است.

موضوعات:

                   – حکم الاسئار

                   – موجبات الوضوء

                   – احکام الخلوه

                   – کیفیۀ التخلی

دفتر چهارم

تعداد صفحات: ۱۱۴

تعداد جلسات: ۲۹

تاریخ شروع: چهارشنبه ۵ ربیع الثانی ۱۳۸۲ ه ق – ۱۴/۶/۱۳۴۱ ه ش

موضوعات:

                   – کیفیۀ الوضوء

                   – فروض الوضوء

                   – النیه

دفتر پنجم

تعداد صفحات: ۱۱۳

تعداد جلسات: ۲۳……….

تاریخ شروع: یکشنبه ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۸۲ ه ق – ۲۸/۷/۱۳۴۱ ه ش

توضیحات: حضرت آیت الله گلپایگانی رحمۀ الله علیه در تاریخ دوازدهم آذرماه و قبل از شروع درس، به مناسبت لغو مصوبه لایحه انجمن ‌های ایالتی و ولایتی توسط حکومت ستمشاهی ، سخنانی ایراد کرده ‌اند.

موضوعات:

                   – فروض الوضوء

                   – تتمه مبحث النیه

                   – غسل الوجه

                   – غسل الیدین

                   – مسح الرأس

دفتر ششم

تعداد صفحات: ۹۴

تعداد جلسات: ۲۰

تاریخ شروع: سه شنبه ۶ رجب ۱۳۸۲ ه ق – ۱۳/۹/۱۳۴۱ ه ش

موضوعات:

                   – تتمه مبحث مسح الرأس

                   – مسح الرجلین

دفتر هفتم

تعداد صفحات: ۹۹

تعداد جلسات: ۲۱

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۷ شعبان ۱۳۸۲ ه ق – ۲۳/۱۰/۱۳۴۱ ه ش

زبان نوشتار: فارسی

موضوعات:

                   – تتمه مبحث مسح الرجلین

                   – مسائل ثمانٍ

                   – وجوب الترتیب

                   – وجوب الموالات

دفتر هشتم

تعداد صفحات: ۹۶

تعداد جلسات: ۲۳

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۹ ذی الحجه ۱۳۸۲ ه ق – ۲۳/۲/۱۳۴۲ ه ش

موضوعات:

                   – تتمه مبحث وجوب الموالات

                   – تعداد الغسلات

                   – کیفیۀ الغَسل المجزیّ به

                   – من کان علی بعض اعضائه جبائر (وضوی جبیره ای)

دفتر نهم

تعداد صفحات: ۱۱۵

تعداد جلسات: ۲۶

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۹ جمادی الاولی ۱۳۸۳ ه ق – ۱۶/۷/۱۳۴۲ ه ش

توضیحات:  در پایان این دفتر، مطالبی با موضوع «اعجاز قرآن و خاتمیت» آمده است.

موضوعات:

                   – تتمه مبحث وضوء الجبیره

                   – وجوب المباشره للوضوء

                   – حرمۀ مس الکتاب للمحدث

                   – حکم وضوء المسلوس و المبطون

                   – سنن الوضوء و کراهاته

                   – احکام الوضوء عند الشک

دفتر دهم

تعداد صفحات: ۱۱۲

تعداد جلسات: ۲۶

تاریخ شروع: سه شنبه ۹ رجب ۱۳۸۳ ه ق – ۵/۹/۱۳۴۲ ه ش

موضوعات:

                  – تتمه احکام الوضوء

دفتر یازدهم

تعداد صفحات: ۱۱۱

تعداد جلسات: ۲۲

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۶ شوال ۱۳۸۳ ه ق – ۱۱/۱۲/۱۳۴۲ ه ش

توضیحات: در پایان این دفتر مطالبی با موضوع «اعجاز قرآن» آمده است.

موضوعات:

                   – تتمه احکام الوضوء

                   – اقسام غسل

                   – وجوب غسل الجنابه

                   – أسباب غسل الجنابه

                   – أحکام غسل الجنابه (ما یحرم علی المحدث)

دفتر دوازدهم

تعداد صفحات : ۶۱

تعداد جلسات: ۱۱

تاریخ شروع: یکشنبه  ۶ ذی الحجه ۱۳۸۳ ه ق – ۳۰/۱/۱۳۴۳ ه ش

موضوعات:

                   – تتمه مبحث أحکام غسل الجنابه (ما یحرم علی المحدث)

دفتر سیزدهم

تعداد صفحات: ۱۱۵

تعداد جلسات: ۲۰

تاریخ شروع: شنبه ۲۸ ربیع الثانی ۱۳۸۴ ه ق – ۱۴/۶/۱۳۴۳ ه ش

موضوعات:

                  – واجبات الغسل

                  – وجوب النیّه

                  – وجوب استدامۀ النیّه

                  – وجوب غسل البشرۀ

                  – وجوب التخلیل

                  – وجوب مراعات الترتیب

                  – وجوب مراعات الموالات

                  – وجوب طهارۀ البدن

                  – وجوب المباشرۀ للغسل

                  – غسل الارتماسی

دفتر چهاردهم

تعداد صفحات: ۱۱۳

تعداد جلسات: ۱۵

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۹ جمادی الاولی ۱۳۸۴ ه ق – ۱۴/۶/۱۳۴۳ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث غسل الارتماسی

                   – سنن الغسل

                   – مسائل ثلاث

                   – رؤیۀ المغتسل بللاً مشتبها

                   – حکم الحدث بین الغسل

دفتر پانزدهم

تعداد صفحات: ۱۹۳

تعداد جلسات: ۲۵

تاریخ شروع: شنبه ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۸۴ ه ق – ۹/۸/۱۳۴۳ ه ش

توضیحات: هم ‌زمان با تبعید امام خمینی قدس سره، درس آیۀ الله العظمی گلپایگانی به مدت بیست روز تعطیل گردیده و معظم له در تاریخ ۱۷رجب، مطالبی در این رابطه بیان می ‏فرمایند.

موضوعات :

                   – تتمۀ مبحث حکم الحدث بین الغسل

                   – الفصل الثانی فی الحیض

                   – بیان الحیض

دفتر شانزدهم

تعداد صفحات: ۱۱۵

تعداد جلسات: ۱۹

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۵ شوال ۱۳۸۴ ه ق – ۲۸/۱۱/۱۳۴۳ ه ش

موضوعات:

                   – مسائل خمس

                   – المسألۀ الاولی : ترک الصلاۀ و الصوم برؤیۀ الدم

                   – المسألۀ الثانیه : رؤیۀ الدم قبل العاشر و بعده اذا انقطع الدم بعد الثالث

                   – المسألۀ الثالثه : لزوم الاستبراء اذا انقطع الدم قبل عشرۀ

دفتر هفدهم

تعداد صفحات: ۱۰۵

تعداد جلسات: ۱۶

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ ذی القعده ۱۳۸۴ ه ق – ۴/۱/۱۳۴۴ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ المسألۀ الثالثه : لزوم الاستبراء اذا انقطع الدم قبل عشرۀ

                   – سایر احکام الحائض التی لم تجئ فی الشرایع

دفتر هجدهم

تعداد صفحات: ۱۰۸

تعداد جلسات: ۲۱

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۶ جمادی الاولی ۱۳۸۵ ه ق – ۲۱/۶/۱۳۴۴ ه ش

موضوعات:

                   – ما یتعلق بالحیض

                   – الرابع : حکم استماع العزائم

                   – الخامس : حکم وطی الحائض و سائر الاستمتاعات

                   – السادس : لایصح طلاق الحائض

                   – السابع : وجوب الغسل اذا طهرت و کیفیته

                  – الثامن : ما یستحب و ما یکره علی الحائض

                  – الفصل الثالث فی الاستحاضه

                  – بیان الاستحاضه

دفتر نوزدهم

تعداد صفحات: ۱۱۹

تعداد جلسات: ۲۴

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۸۵ ه ق – ۲۸/۷/۱۳۴۴ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث بیان الاستحاضه

                   – أقسام الاستحاضه

                   – مبتدئه و احکامها

دفتر بیستم

تعداد صفحات: ۱۰۴

تعداد جلسات: ۳۳

تاریخ شروع: شنبه ۱۰ شعبان ۱۳۸۵ ه ق – ۱۳/۹/۱۳۴۴ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث أقسام الاستحاضه

                   – ذات العادۀ و احکامها

                   – مسائل ثلاث

                   – المسألۀ الاولی : اذا کانت عادتها مستقرۀ وقتاً و عدداً

                   – المسألۀ الثانیۀ : حکم رؤیۀ الدم قبل العادۀ و فی العادۀ او فی العادۀ و بعدها

                   – المسألۀ الثالثه : حکم من کانت عادتها فی کل شهر مرۀ واحدۀ و رأت فی شهر مرتین

                   – المضطربۀ العادۀ و احکامها

                   – هنا مسائل ثلاث

                   – المسألۀ الاولی : لو ذکرت العدد و نسیت الوقت

                   – المسألۀ الثانیۀ : لو ذکرت الوقت و نسیت العدد

                   – المسألۀ الثالثه : لو نسیت الوقت و العدد جمیعاً

                   – احکام الاستحاضۀ (کثیره ، متوسطه ، قلیله)

                   – حکم وطی المستحاضۀ

دفتر بیست و یکم

تعداد صفحات: ۱۱۲

تعداد جلسات: ۲۷

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۶ محرم ۱۳۸۶ ه ق – ۱۷/۲/۱۳۴۵ ه ش

موضوعات:

                   – الفصل الرابع فی النفاس

                   – بیان النفاس

                   – احکام النفاس

                   – الفصل الخامس فی أحکام الاموات

                   – الحکم الاول : ما یجب و ما یستحب و ما یکره فی الاحتضار

                   – الحکم الثانی : وجوب التغسیل

                   – من له ولایۀ التغسیل

دفتر بیست و دوم

تعداد صفحات: ۱۳

تعداد جلسات: ۴

تاریخ شروع: یکشنبه ۲۵ جمادی الاولی ۱۳۸۶ ه ق -۲۰/۶/۱۳۴۵ ه ش

موضوعات:

                  – الفصل الخامس فی أحکام الاموات

                  – الحکم الاول : ما یجب و ما یستحب و ما یکره فی الاحتضار

دفتر بیست و سوم

تعداد صفحات: ۱۱۹

تعداد جلسات: ۲۲

تاریخ شروع: شنبه ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۸۶ ه ق – ۱۶/۷/۱۳۴۵ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث «من له ولایۀ التغسیل»

                   – مستثنیات وجوب التغسیل

                   – حکم تغسیل بعض المیّت

دفتر بیست و چهارم

تعداد صفحات: ۱۱۷

تعداد جلسات: ۲۷

تاریخ شروع: دوشنبه ۱ شعبان ۱۳۸۶ ه ق – ۲۳/۸/۱۳۴۵ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث « تغسیل بعض المیّت »

                   – واجبات الغسل

                   – کیفیّۀ أغسال الثلاثۀ

                   – سنن الغسل

                   – کراهات الغسل

                   – الحکم الثالث : وجوب التکفین

                   – واجبات التکفین

دفتر بیست و پنجم

تعداد صفحات: ۱۱۳

تعداد جلسات: ۳۱

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۷ شوال ۱۳۸۶ ه ق – ۱۸/۱۱/۱۳۴۵ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث « واجبات التکفین»

                   – الرابع : وجوب الدفن

                   – فروض الدفن

                   – سنن الدفن و کراهاته

دفتر بیست و ششم

تعداد صفحات: ۳۴

تعداد جلسات: ۹

تاریخ شروع: شنبه ۱۸ محرم ۱۳۸۷ ه ق – ۹/۲/۱۳۴۶ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث «کراهات الدفن»

                   – الخامس فی اللواحق

                   – الاولی : محرمات الدفن

 دفتر بیست و هفتم

تعداد صفحات: ۷۳

تعداد جلسات: ۱۸

تاریخ شروع: شنبه ۱۹ شوال ۱۳۸۷ ه ق -۳۰/۱۰/۱۳۴۶ ه ش

موضوعات:

                    – الرکن الثالث فی الطهارۀ الترابیۀ و النظر فی أطراف أربعه

                    – الطرف الثالث فی کیفیّۀ التیمّم

                    – واجبات التیمّم

دفتر ببیست و هشتم

تعداد صفحات: ۷۵

تعداد جلسات: ۱۷

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۹ ذی القعده ۱۳۸۷ ه ق – ۲۹/۱۱/۱۳۴۶ ه ش

موضوعات:

                   – تتمۀ مبحث « واجبات التیمم»

                   – ما یستحب فی التیمم

                   – شرائط التیمم (طهارۀ الجسد، ضیق الوقت)

 دفتر بیست و نهم

تعداد صفحات: ۶۷

تعداد جلسات: ۱۵

تاریخ شروع: شنبه ۱۶ ذی الحجه ۱۳۸۷ ه ق – ۲۶/۱۲/۱۳۴۶ ه ش

موضوعات:

                   – الطرف الرابع فی احکامه و هی عشره

                   – الاول : إجزاء الصلاۀ مع التیمّم

                   – الثانی : وجوب طلب الماء

                   – الثالث : من عَدِم الماء و ما یتیمّم به

                   – الرابع : حکم وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاۀ أو حین الصلاۀ أو بعده

                   – الخامس :آثار التیمّم

                   – السادس : اذا اجتمع میت و محدث و جنب و الماء کاف لأحدهم فقط

                   – السابع : الجنب اذا تیمّم ثمّ أحدث

دفتر سی‌ام

تعداد صفحات: ۷۰

تعداد جلسات: ۱۸

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۴ محرم ۱۳۸۸ ه ق – ۲/۱/۱۳۴۷ ه ش

موضوعات:

                   – الثامن : انتقاض التیمّم و عدمه

                   – التاسع : من کان بعض أعضائه مریضاً

                   – العاشر : استحباب التیمم لصلاۀ الجنازۀ

                   – الرکن الرابع فی النجاسات و أحکامها

                   – القول فی النجاسات و هی عشرۀ أنواع

                   – الاول و الثانی : البول و الغائط

                   – السادس و السابع : الکلب و الخنزیر

                   – الثامن : المسکرات

 دفتر سی و یکم

تعداد صفحات: ۷۵

تعداد جلسات: ۱۸

تاریخ شروع: شنبه ۵ رجب ۱۳۸۸ ه ق – ۵/۷/۱۳۴۷ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث «الثامن: المسکرات»

                   – التاسع : الفقاع

دفتر سی و دوم

تعداد صفحات: ۷۶

تعداد جلسات: ۲۲

تاریخ شروع: شنبه ۲۲ شوال ۱۳۸۸ ه ق – ۲۴/۱۰/۱۳۴۷ ه ش

موضوعات:

                   – العاشر : الکافر

دفتر سی و سوم

تعداد صفحات: ۵۰

تعداد جلسات: ۱۴

تاریخ شروع: شنبه ۲۷ ذی القعده ۱۳۸۸ ه ق – ۲۶/۱۱/۱۳۴۷ ه ش

توضیحات:  در پایان این دفتر مطالبی از سخنرانی مرحوم فلسفی در جلسه ختم آیۀ الله داماد رحمۀ الله علیه آمده است.

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث «العاشر: الکافر»

                   – القول فی أحکام النجاسات

                   – کیفیّۀ انتقال النجاسۀ

دفتر سی و چهارم

تعداد صفحات: ۴۳

تعداد جلسات: ۱۳

تاریخ شروع: یکشنبه ۱۸ محرم ۱۳۸۹ ه ق – ۱۷/۱/۱۳۴۸ ه ش

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث « کیفیّۀ انتقال النجاسۀ»

                   – وجوب إزالۀ النجاسۀ

                   – ما یشترط له ازالۀ النجاسۀ

دفتر سی و پنجم

تعداد صفحات: ۷۵

تعداد جلسات: ۲۱

تاریخ شروع: شنبه ۹ صفر ۱۳۸۹ ه ق – ۵/۲/۱۳۴۸ ه

موضوعات:

                   – تتمّۀ مبحث «ما یشترط له ازالۀ النجاسۀ»

                   – المعفوّ من النجاسات

                   – عصر الثیاب من النجاسات

دفتر سی و ششم

تعداد صفحات: ۷۱

تاریخ شروع: شنبه ۲۸ ربیع الاول ۱۳۸۹ ه ق – ۲۴/۳/۱۳۴۸ ه ش

موضوعات:

                  – تتمّۀ مبحث « عصر الثیاب من النجاسات»

                  – اذا جهل موضع النجاسه

                  – ما لاقی الکافر او الکلب او الخنزیر

                  – اذا أخلّ المصلی بازالۀ النجاسۀ

                  – اذا لم یعلم المصلی نجاسۀ ثوبه و علم بعد الصلاۀ او حینه

                  – مسألۀ ثوب المربیۀ للصبی

                  – اذا لم یعلم المصلّی ثوب المتنجس بعینه

                  – بیان المطهّرات

                  – الشمس

                  – النار

دفتر سی و هفتم

تعداد صفحات: ۷۴

تعداد جلسات: ۲۳

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ شوال ۱۳۸۹ ه ق – ۱۷/۱۰/۱۳۴۸ ه ش

موضوعات:

                   – النار (مبحث استحاله)

                   – الاسلام

                  – غیبۀ المسلم

                  – الارض

                  – ماء الغیث

دفتر سی و هشتم

تعداد صفحات: ۶۷

تعداد جلسات: ۲۳

تاریخ شروع: شنبه ۱۴ ذی الحجه ۱۳۸۹ ه ق – ۲/۱۲/۱۳۴۸ ه ش

موضوعات:

                 – تتمّۀ مبحث «ماء الغیث»

                 – نجاسۀ الغسالۀ

                 – حرمۀ الاکل و الشرب و سائر الاستعمالات فی آنیۀ الذهب و الفضّۀ و سائر المعادن

                 – حکم استعمال الجلود (مبحث سوق المسلمین)

دفتر سی و نهم

تعداد صفحات: ۶۴

موضوعات:

                   – الرکن الثالث فی الطهارۀ الترابیۀ

                   – الطرف الاول : فی ما یصح معه التیمم

                   – الطرف الثانی : فی ما یجوز التیمم به

دفتر چهلم

تعداد صفحات: ۴۴

موضوعات:

                   – الطرف الثانی : فی ما یجوز التیمم به

                   – الطرف الثالث : فی کیفیّۀ التیمّم

«کتاب الحج»

دفتر چهل و یکم

تعداد صفحات: ۱۸۱

تعداد جلسات: ۵۷

تاریخ شروع: یکشنبه ۴ رجب ۱۳۹۰ ه ق -۱۵/۶/۱۳۴۹ ه ش

موضوعات:

                – فصل اول

                – فور و تراخی وجوب حجّ

                – فصل دوم : شرائط وجوب حجّۀ الاسلام

                – شرط اول : کمال (بلوغ و عقل)

                – حجّ صبیّ

                – شرط دوم : حُرّیت

                – شرط سوم : استطاعت

                – حجّ بذلی

«کتاب الصلاه»

دفتر چهل و دوم

تعداد صفحات: ۱۷۴

تعداد جلسات: ۲۶ جلسه خارج فقه حج

                 ۳۵ جلسه خارج فقه صلاۀ

موضوعات :

                  – تتمّۀ مبحث « شرط سوم : استطاعت»

                   – امکان سیر

                   – مباشرت و نیابت در حج

                   – معیار اسقاط تکلیف حج : دخول الحَرَم او الاحرام

                   – حج کافر

                   – فی من یجب علیه (شروط سبعه)

                   – فی مستثنیات صلاۀ الجمعه

                   – صلاۀ الجمعۀ للمسافر و المعذور

                   – حکم قیام الخطیب

                   – حکم قرائۀ سورۀ الجمعۀ و سورۀ المنافقون

                   – جهر و اخفات در قرائت صلاۀ الجمعۀ

                   – صلاۀ العیدین

                   – وجوب عینی یا کفایی صلاۀ عیدین

                   – شرائط وجوب صلاۀ العیدین

                   – اشتراط الوحدۀ فی صلاۀ العیدین

                   – حکم الخلل فی الصلاۀ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.