نوشته‌ها

چه بسیار عابدانی که عجب و خود بزرگ بینی فاسدشان کرد

برترین خواسته ها در دعای مکارم الاخلاق/ نیکوترین اعمال – آسیب شناسی عمل

خوب است به این نکته توجه داشته باشیم که خداوند انسان ‌ها را بد ذات، بد اخلاق و بد زبان نیافریده است بلکه خوش ‌رویی و خوش ‌خویی در ضمیر همگان به ودیعت نهاده شده است؛ لذا هرکس دچار سوءخلق باشد برخلاف مسیر فطرت خود حرکت کرده است و باید در صدد اصلاح خویش برآید…

ادامه مطلب …

برای تمام شما پایانی است پس به پایان خود برسید

برترین خواسته ها در دعای مکارم الاخلاق/ نیکوترین اعمال – اصول عمل

در دین مبین اسلام، فرجام عمل و به نهایت رساندن کار، مهم ‌تر از شروع آن می ‌باشد؛ زیرا انجام کار خیر از مرحله‌ ی آغاز تا پایان، با آسیب‌ ها، موانع و خطراتی هم‌ چون ریا، عجب و … روبرو است که فساد و ضایع شدن عمل را به دنبال خواهد داشت؛ به همین خاطر مؤمن می ‌باید هم و غم خویش را به کار گیرد تا  کار را با رعایت دقیق موازین عقل و نقل به پایان رساند…

ادامه مطلب …